Monthly Archives: oktober 2011

R.I.P Steve Jobs

Världen har alltid förändrats. Alldeles särskilt fort förändrades världen under 1900-talet med en accelererande fart. Det absolut största som hänt under min livstid är internet. Vi kan mötas digitalt och ta del av händelser över hela världen i realtid. En … Continue reading

Posted in Livet | 1 Comment