Daily Archives: 2018-08-07

Självsamhet är farligt, du kan bli beroende

Jim Carrey lär ha sagt: “Solitude is dangerous. It’s very addictive. It becomes a habit after you realise how peaceful and calm it is. It’s like you don’t want to deal with people anymore because they drain your energy.” Jag … Continue reading

Posted in Livet, Stugan, vår egen korkek | 4 Comments

Nätet är en farlig plats

Hur mycket tid som ska tillbringas på nätet är en fråga för ständig diskussion. Är det farligt? Kan man bli beroende? Bör vi stänga ner och ha tid utan tillgång till den mångfald som nätet erbjuder? Någon som varit på … Continue reading

Posted in Livet, Stugan, vår egen korkek | 4 Comments