Daily Archives: 2013-11-27

Några bitar av livets goda, trots allt

Att jag inte kommer att sitta i Kyrkoråd och Kyrkofullmäktige hemma i församlingen den nya mandatperioden har jag kanske nämnt förrut. Det var mitt eget beslut att inte ställa mig till förfogande och det har flera orsaker som jag inte … Continue reading

Posted in Livet | 1 Comment